English 邮箱登录 无障碍浏览
通知公告
关于批准发布《公路路面等级 与面层类型代码》
等373项推荐性国家标准和6项国家标准修改单的公告
文章来源:国家标准化管理委员会 更新时间:2023-03-24 15:59

国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准公路路面等级与面层类型代码373项推荐性国家标准和6项国家标准修改单,现予以公

 

                                 国家市场监督管理总局        国家标准化管理委员会

                                     2023317

公路路面等级与面层类型代码.docx