English 邮箱登录 无障碍浏览
通知公告
关于批准《山羊绒长度标准样品》
等131项国家标准样品及8项国家标准样品延长有效期的公告
文章来源: 更新时间:2023-01-04 09:34

  国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《山羊绒长度标准样品》等131项国家标准样品,并延长8项国家标准样品有效期,现予以公告。

 

  国家审场监督管理总局                                       国家标准化管理委员会

                                                         2022年12月29日

关于批准《山羊绒长度标准样品》等131项国家标准样品及8项国家标准样品延长有效期的公告.pdf